Close

Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής και κατοικίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής γιορτάζεται κάθε χρόνο μαζί με την Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας.
Η πρωτοβουλία για μεν την Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής ανήκει στη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) με 1.300.000 μέλη παγκοσμίως, η δε Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής στοχεύει στην ανάδειξη του έργου του αρχιτέκτονα, που είναι κομβικής σημασίας για την αστική ανάπτυξη. Και οι δύο αυτές Παγκόσμιες ημέρες εορτάζονται την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου.

Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής

Σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται μια προσπάθεια για την ανάδειξη και τη διάδοση της σημασίας και της συμβολής του Αρχιτεκτονικού έργου στην κοινωνία και στο περιβάλλον με εκδηλώσεις, εκθέσεις και συνέδρια.
Κορυφαία εκδήλωση του 2020 είναι η ανακήρυξη της πόλης του Ρίο ντε Τζανέιρο, που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Συνέδριο της UIA και ως παγκόσμια πρωτεύουσα της Αρχιτεκτονικής μετά από κοινή απόφαση των UIA-UNESCO.

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ αναφέρει:
Μέσα από ποιοτικές επιλογές, Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς και δράσεις θα πρέπει να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος της Αρχιτεκτονικής και των Πολιτιστικών Αξιών σε μια διαδικασία ανάπτυξης και οργάνωσης των αστικών δομών.
Η ολιστική αντιμετώπιση θεμάτων όπως η Παιδεία, η Πολιτιστική Κληρονομιά, η Χωροταξία, η Κλιματική Αλλαγή και η Αρχιτεκτονική, θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν στις πόλεις μας και στις μικρές διάσπαρτες ανθρώπινες κοινωνίες, ασφάλεια και ενσωμάτωση στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης.
Η συμμετοχή των παιδιών μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού, είναι κάτι που θα συμβάλει στο να σκεφτούν οι μεγαλύτεροι για τη μελλοντική ανάπτυξη των πόλεων.

Η UIA έχει αναγνωρίσει την αξία και την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας και εκπροσωπείται από τον Αρχιτέκτονα Νίκο Φιντικάκη, Αντιπρόεδρο UIA Region II – Eastern Europe and the Middle East, καθώς και τον Αρχιτέκτονα Βασίλη Σγούτα ως πρώτου επίτιμου Πρόεδρου της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), δια των Συμβουλίων του Ελληνικού Τμήματος της UIA του ΤΕΕ και του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και των Προέδρων τους κκ Φανή Βαβύλη και Δημήτρη Ξυνομηλάκη.

Το Αρχιτεκτονικό Έργο στην Ελλάδα ελέγχεται από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), που είναι δύο σημαντικά όργανα εφαρμογής και προστασίας της Αρχιτεκτονικής στο τόπο μας. Είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε, χωρίς υποχωρήσεις και παρεκκλίσεις, τον σκοπό της σύστασης και λειτουργίας και των δύο αυτών οργάνων, που θα πρέπει να διασφαλίζει πρωταρχικά τους παρακάτω στόχους:
• Την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως ορίζει το Σύνταγμά μας και οι Διεθνείς Συνθήκες και Συμβάσεις που έχει υπογράψει και υποχρεούται να τηρεί η χώρα μας.
• Την υποχρέωση της προστασίας του τοπίου, της ένταξης και ενσωμάτωσης των κατασκευών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το πολιτιστικό περιβάλλον.

Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, για να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα ότι η διαβίωση σε μία αξιοπρεπή κατοικία είναι δικαίωμα όλων.
Αξίζει να σημειωθούν μερικά βασικά σχετικά δεδομένα.
• Η αστική συγκέντρωση παρέχει κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντολογικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη διασπορά.
• Οι πόλεις μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο.
• Οι πόλεις παρέχουν καλύτερες συνθήκες υγείας.
• Η αστικοποίηση μπορεί να εμποδίσει μορφές περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
• Η αστικοποίηση βοηθά στην αύξηση των δεικτών γονιμότητας, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίας υγείας στις γυναίκες.

Φέτος η ημέρα αυτή ήταν αφιερωμένη στα απορρίμματα και στις νέες τεχνολογίες που μπορούν να συνεισφέρουν στο να μετατραπούν τα σκουπίδια από πρόβλημα σε πλούτο.

Ο στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι τεχνολογίες αιχμής για την επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων, ενώ ταυτόχρονα θα μετριαστούν οι πιθανές αρνητικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις τους.